Sociogram

SOCIOGRAMBuhobox Sociogram är ett digitaliserad verktyg som mäter sociala relationer i en grupp. Genom att varje elev i en klass eller grupp besvarar en eller fler frågor från frågebatteriet baseras sociogrammet på gruppmedlemmarnas egna upplevelser. Varje elev demonstreras av en ikon och dess relationer som vektorer utifrån denna. 


Sociogrammet visualiseras som ett nät av relationer som gör det lätt att se om någon elev befinner sig i utkanten eller i utanförskap. Man kan även se hur olika konstellationer ser ut och i vilken utsträckning som trygga relationer finns.


Goda relationer bidrar till en gott skolklimat, bättre studiero och ett tryggare klassrum. Vi  behöver därför upptäcka utanförskap i ett tidigare skede och vara medvetna och ta hänsyn till dynamiken i grupper redan vid skapandet av grupper och klasser.


Genom att eleverna själva får göra sina röster hörda säkrar vi att vi följer Barnkonventionen.


Sociogram är en vedertagen metod som redan används i skolan idag för att mäta sociala relationer i grupp och utvecklades av den österrikisk-amerikanske socialpsykologen Jacob Moreno (1889-1974). Buhobox utvecklar metoden vidare för att anpassa den till skolans aktuella uppdrag.