Handledning

Digital handledning för skolkuratorer

Digital handledning till skolkuratorer kring profession och uppdrag.Metodhandledning


Handledning i syfte att hitta gemensamma arbetssätt, att komma vidare i en specifik frågeställning eller hitta nya lösningar i ert elevhälsoarbete.