BUHOBOX NYHETSBREV

Årgång 2021/ nr 1

EN SKOLSOCIAL VERKTYGSLÅDA

Buhobox innehåller digitala verktyg som underlättar för dig som pedagog, rektor eller elevhälsopersonal att kunna arbeta förebyggande och främjande i skolan. Genom att använda psykosociala metoder och kunskapsbaserade arbetssätt kan du skapa trygghet och studiero i klassrummet.


ÄNTLIGEN!

Nu lanserar vi Buhobox Sociogram och webbutbildningen Sociogram 2.0! Buhobox Sociogram är ett digitalt verktyg som mäter sociala relationer i en grupp. Med hjälp av sociogram får du bättre underlag vid placeringar i klassrummet, när du sätter ihop nya arbetsgrupper och vid klassbildningar.


BUHOBOX SOCIOGRAM

F: Vad är ett sociogram?

S: Sociogram är en metod för att mäta sociala relationer i en grupp. Metoden heter egentligen sociometri och själva diagrammet, sociogram. Det visualiseras som ett nät av relationer. Med hjälp av sociogram kan vi synliggöra gruppkonstellationer och upptäcka utanförskap.


F: Varför ska vi göra det digitalt? Räcker det inte med penna och papper som vi alltid har gjort?

S: Självklart kan man använda penna och papper, men med hjälp av digital teknik sparar vi massor av tid i insamlingen och sammanställning av data. Det blir också lättare att analysera sociogrammet. Och eftersom det blir mycket enklare att genomföra så har vi förutsättningar att göra det systematiskt och kan då jämföra sociogrammen över tid och följa gruppens utveckling. Det innebär också att vi får mer underlag för beslut om insatser och mer tid över att verkligen arbeta med gruppen och stärka relationerna mellan eleverna!” Den här digitala lösningen kommer spara massor av tid för vår kurator i sammanställningsdelen och ge ett bra stöd i analysdelen. Kort sagt: den kommer bidra till vårt arbete med att skapa bärande och lärarande relation med alla våra elever och inte bara majoriteten av dem."– rektor 4-6

Boka demovisning!

Kontakta oss på

info@buhobox.se

eller boka via formulär

www.buhobox.se

SOCIOGRAM 2.0

Buhobox släpper även webbutbildningen Sociogram 2.o. Det är en digital utbildning som man genomför i lugn och ro, i sin egen takt. Den är varvad med föreläsningar, filmer, självstudier och reflektionsfrågor. Utbildningen är viktig för att kunna arbeta med sociogram på rätt sätt.

För att kunna arbeta med sociogram som arbetssätt behöver vi grundläggande kunskap om gruppdynamik. Vi behöver också kunskap om hur vi genomför mätningar och vilka frågor som vi ska ställa. Vi behöver också veta hur vi analyserar sociogrammet och vad vi kan göra med resultatet.


VÄLKOMMEN OMBORD 

När ni beställer Buhobox Sociogram tillkommer en onboarding. Där innebär att ni får fem inloggningar till Sociogram 2.0, genomgång av programmet och dess funktioner samt support. Ni får en kontaktperson som ni enkelt kan kontakta vid frågor och funderingar!


FRÄMJA EN TRYGG OCH GOD SOCIAL LÄRMILJÖ 

Samhörighet och gemenskap är begrepp som betonas i läroplanen. Det är i interaktion och i samspel med andra som vi lär oss och utvecklas. Därför behöver vi i skolan skapa förutsättningar för att relationer kan skapas, utvecklas och stärkas. En skolmiljö som är tillgänglig för alla!


Prenumerera på BuhoBox nyhetsbrev

Fyll i din e-post nedan

 
Jag accepterar Buhobox integritetspolicy