BUHOBOX NYHETSBREV

Årgång 2021/ nr 2

EN SKOLSOCIAL VERKTYGSLÅDA

Buhobox innehåller digitala verktyg som underlättar för dig som pedagog, rektor eller elevhälsopersonal att kunna arbeta förebyggande och främjande i skolan. Genom att använda psykosociala metoder och kunskapsbaserade arbetssätt kan du skapa trygghet och studiero i klassrummet.

NU BÖRJAR VI BLI VARMA I KLÄDERNA! 

Nu är läsåret i full gång! Vissa har redan gjort första sociogrammätningen för läsåret för att stämma av hur gruppen ser ut eller så börjar andra nu i samband med utvecklingssamtal.

Tänk på att se till att komma igång med ert systematiska kvalitetsarbete från början och gör sociogram på era klasser redan vid skolstart. Då har ni en utgångpunkt i ert vidare arbete. Är det en ny klass så har ni bra förutsättningar att följa gruppens utveckling över tid. Ni kan även utvärdera effekter av olika insatser effekter genom att titta på gruppen. Gör ni sociogram kontinuerligt över läsåret har ni en bra grund att kunna utvärdera.


UTANFÖRSKAP

Visste du att det finns olika typer av utanförskap? Villkorat utanförskap är när barnen får ingå i ett sammanhang men där de blir styrda av de andra barnen och att de för enbart vara med om de gör specifika uppgifter. Denna form av utanförskap är svårtupptäcka då barnen som upplever ensamhet ofta försöker dölja det. Det kan då vara svårt för vuxna runt omkring att enbart med hjälp av observation identifiera utanförskap. När vuxna frågar barn, i all välmening, om de har någon att leka med så finns det en risk att ansvaret läggs på barnen. Därför behöver vi synliggöra utanförskap på ett sätt som blir tryggt för barnen.


NYA UPPDATERINGAR!

BuhoBox Sociogram är i ständig utveckling. Nu finns flera nya funktioner som underlättar både vid mailutskick samt analys vid större grupperingar.

Det är viktigt att ni som användare och organisation känner er trygga med vår produkt. Vi har en hög nivå vad gäller informationssäkerhet med bland annat två-stegsautentisering och behörighetskontroller.  Har ni frågor och funderingar gällande informationssäkerhet så kontakta oss så berättar vi gärna!

En grupp är inte enbart en samling individer utan en mängd relationer” (Lewin)

Boka demovisning!

Kontakta oss på

info@buhobox.se

eller boka via formulär

www.buhobox.se

BUHOBOX UTBILDNINGAR!

Digitala verktyg står inte för sig själva utan behöver kompletteras med kunskap om metoderna bakom. Det är först då vi får handlingskraft och kan göra skapa förändring. Vi har nu flera webbutbildningar tillgängliga för er som vill arbeta er fram i egen takt. Vill ni ha fortbildning till större grupper, kontakta oss för offert!


Hej skolkurator!

En webbutbildning för dig som är ny skolkurator inom grundskolan och vill bygga en kunskapsbas och nätverk för att känna dig trygg i din profession.


Sociogram 2.0

En webbutbildning för dig som vill lära dig mer om hur du kan använda sociogram som arbetsmetod och hur man använder det i skolans systematiska kvalitetsarbete

Vi utökar med nya webbkurser under hösten, så håll ögon och öron öppna!


Ny i skolan

Webbkurs för dig som arbetar som stöd- eller resursperson eller elevassistent inom grundskolan. Kursen syftar att ge ett stöd i det ofta stora uppdraget. Förståelse för barnsutveckling, kunskap om förmågor samt vägledning i bemötande och förhållningssätt.


Skolnärvaro i praktiken

Webbkurs för skolledning, elevhälsopersonal och pedagoger som behöver hjälp med att vrida arbetet från det åtgärdande arbetet med frånvaro till det främjande arbetet med att öka skolnärvaro. Kursen utgår från ett systemteoretiskt perspektiv och ger konkreta tips hur man startar och implementerar ett förändringsarbete.


DIGITAL HANDLEDNING FÖR SKOLKURATORER

Ni har väl inte missat att vi har digital handledning för skolkuratorer? Ta chansen att få ha kollegial handledning med andra skolkuratorer i Sverige och skapa ett professionellt nätverk. Läs mer på vår hemsida!


TRÄFFA OSS PÅ KONFERENS

Under hösten kommer vi föreläsa om skolnärvaro på konferensen Elevhälsa i utveckling (Gothia kompetens) och på Nationell konferens Problematisk skolfrånvaro (Magelungen). Boka en plats så hoppas vi att vi ses där!

Prenumerera på BuhoBox nyhetsbrev

Fyll i din e-post nedan

 
Jag accepterar Buhobox integritetspolicy