BUHOBOX NYHETSBREV

Årgång 2021/ nr 3

EN SKOLSOCIAL VERKTYGSLÅDA

Buhobox innehåller digitala verktyg som underlättar för dig som pedagog, rektor eller elevhälsopersonal att kunna arbeta förebyggande och främjande i skolan. Genom att använda psykosociala metoder och kunskapsbaserade arbetssätt kan du skapa trygghet och studiero i klassrummet.


DECEMBERERBJUDANDE

Om ni tecknar en årslicens för Buhobox Sociogram för er skola under december månad så får ni kostnadsfri onboarding (värde 9 995 kr). Gäller endast under december så passa på!

Boka demovisning!

Kontakta oss på

info@buhobox.se

eller boka via formulär

www.buhobox.se

NYTT! SKOLNÄRVARO I PRAKTIKEN 

Tillskott i Buhobox utbildningar. Webbkursen Skolnärvaro i praktiken finns nu att beställa på vår hemsida. Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om hur du praktiskt kan arbeta för att öka skolnärvaron på din skola. 

Skolfrånvaro är en komplex problematik och ett stort samhällsproblem. Det påverkar inte bara eleven utan påverkar även familjen och människor runt omkring barnet. Både i det åtgärdande och det förebyggande arbetet behöver vi ha gemensamma ledstänger för att kunna driva arbetet framåt. Och ska vi minska skolfrånvaron, behöver vi veta hur vi ökar närvaron! 

 

Den här utbildningen bygger på erfarenheter från ett skolnärvaroprojekt som vi bedrev i Karlstads kommuns regi mellan 2017-2021. Arbetet utgår från den framtagna skolnärvaromodellen. Tillsammans kan vi fortsätta driva, stärka och utveckla arbetet med att öka närvaron i skolorna! 

 

Vi firar vårt nya tillskott på rabatterat erbjudande läs mer på vår hemsida!

Psst…Vill ni ha fortbildning till större grupper, kontakta oss för offert!


DAGS FÖR KLASSBILDNING

Snart är det dags att börja arbeta med klassbildningar. Att utgå från det sociala faktorer i främsta rummet kan ge stabilare klasser och minska behovet av klassbyten.

Utgå från frågeställningarna

  • Vem/vilka arbetar eleven bra med?
  • Vem/vilka är eleven trygg med?
  • Vem/vilka är eleven nyfiken på att lära känna mer?

Med hjälp av sociogram kan ni synliggöra gruppkonstellationer och upptäcka utanförskap. Utifrån det kan ni då skapa nya grupper som både tryggar och utmanar. Det är bra för barn och unga att få testa olika relationer och att befinna sig i olika typer av gruppkonstellationer. Det är i mötet med andra som barnet lär känna sig själv! Viktigt i skapande av nya grupper och klasser är att se till att undvika alltför starka grupperingar. Ta hänsyn till normer, ha ett interkulturellt förhållningssätt och se till att få en sådan jämn könsfördelning som möjligt. Sedan är så klart den pedagogiska aspekten viktig, hur ser behovet av särskilt stöd ut. Med uppföljningar med hjälp av sociogram kan ni följa gruppernas utveckling över tid. När vi har koll på gruppen kan vi fördela resurser på ett hel annat sätt.


SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Att använda sociogram som en social kartläggning på gruppnivå ger er bra grund till det systematiska kvalitetsarbetet i er elevhälsa. Ni kan planera in när ni ska göra sociogram och dessa görs med fördel tillsammans med andra kartläggningar som exempelvis trygghet- och trivselenkät, trygghets- eller tillgänglighetsvandringar eller fokusgrupper i samband med arbetet med värdegrund och likabehandling.

DIGITAL HANDLEDNING FÖR SKOLKURATORER HT-22

Ni har väl inte missat att vi har digital handledning för skolkuratorer? Ta chansen att få ha kollegial handledning med andra skolkuratorer i Sverige och skapa ett professionellt nätverk inför hösten. Läs mer på vår hemsida och kontakta oss!


HÅLL UTKIK!

BuhoBox är i ständig utveckling. Håll utkik i januari, då lanserar vi en digital trivsel- och trygghetsenkät!
 

Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! Vi ses igen 2022!

Prenumerera på BuhoBox nyhetsbrev

Fyll i din e-post nedan

 
Jag accepterar Buhobox integritetspolicy