BUHOBOX NYHETSBREV

Årgång 2022/ nr 1

EN SKOLSOCIAL VERKTYGSLÅDA

Buhobox innehåller digitala verktyg som underlättar för dig som pedagog, rektor eller elevhälsopersonal att kunna arbeta förebyggande och främjande i skolan. Genom att använda psykosociala metoder och kunskapsbaserade arbetssätt kan du skapa trygghet och studiero i klassrummet.


Boka demovisning!

Kontakta oss på

info@buhobox.se

eller boka via formulär

www.buhobox.se

HUR FÅR VI TILL DET FÖREBYGGANDE ARBETET?

Den psykiska ohälsan bland barn och unga är ett mycket aktuellt och omdiskuterat ämne. Den ökande psykiska ohälsan kopplas ofta till livsstil och sociala medier men något som vi kanske inte pratar så mycket om är människans stora behov att känna samhörighet med andra.

Så för att förebygga psykisk ohälsa behöver vi arbeta mer aktivt och målinriktat med grupputveckling. Då behöver vi öka vår kunskap om hur vi kan möta och arbeta med grupper i olika grupputvecklingsfaser. För vad händer om vi sätter in en insats vid fel tidpunkt? Till exempel att vi jobbar med värderingsövningar i en grupp som inte lärt känna varandra ännu. Då kan det snarare skapas en otrygghet i gruppen som i längden blir destruktiv. Så hur både tryggar och utmanar vi relationerna mellan eleverna för att utveckling, tillit och sammanhållning ska ske?

Något som vi vet har stor effekt i det förebyggande arbetet är hur vi arbetar med gruppen och gruppstrukturen i vardagen. Då behöver vi vara medvetna om hur vi placerar eleverna i klassrummet eller i matsalen. Hur och när delar vi in dom i grupper och vilka aktiviteter passar just den gruppen. Vi behöver därför också reflektera över vilka aktiviteter som skolan erbjuder och om de är tillgängliga för alla att delta i. Hur ser vår sociala lärmiljö ut egentligen?


SÅ LYCKAS VI MED ARBETET KRING GRUPPUTVECKLING!

  • Ha koll! Gör en ordentlig kartläggning och gemensam analys av gruppen, använd sociogram!
  • Tydligt ledarskap! För att driva en grupputveckling behövs en stor dos av             tryggt och tydligt ledarskap
  • Delaktighet! Låt både elever och pedagoger vara delaktiga i processen
  • Tajming! Sätt in rätt insats vid rätt tidpunkt i grupprocessen
  • Utvärdera! För att veta om vi skapar förändring och utveckling behöver vi givetvis utvärdera vårt arbete. Hoppa inte över detta steg, det är här som vi får vår handlingskraft.


NYTT! SKATTA DIN LÄRMILJÖ

BuhoBox är i ständig utveckling. Den 1:a mars lanserade vi verktyget ”Skatta din lärmiljö”. Det är ett enkätverktyg som ni med fördel kan komplettera era sociogram med. I arbetet med att ta fram frågorna i verktygets frågebatteri har vi tagit hjälp av elever i åk 8. De hjälpte oss att använda elevernas språk och att ställa frågor som de vill att vi ska fråga. Delaktighet i alla moment är något som vi lätt glömmer när vardagen rullar på.


Om ni beställer BuhoBox Sociogram under våren får du detta enkätverktyg kostnadsfritt!


NY I SKOLAN!

Inom kort får vi tillskott i Buhobox utbildningar. Webbkursen Ny i skolan riktar sig till dig som arbetar som resurs och stödperson på grundskolan. Den tar upp grundläggande kunskap om skolans uppdrag och om barns utveckling och förmågor.


Att arbeta som resursperson, elevassistent eller stödperson sätter höga krav på att kunna hjälpa barn att lyckas i skolan utifrån deras förutsättningar. Många gånger får dessa personer möta barn med stora svårigheter och då behöver man en bra grund att stå på.

VÅRA WEBBKURSER


Skolnärvaro i praktiken

En webbutbildning för dig som vill veta mer om hur du praktiskt kan arbeta för att öka skolnärvaron på din skola.Sociogram 2.0

En webbutbildning för dig som vill lära dig mer om hur du kan använda sociogram som arbetsmetod och hur man använder det i skolans systematiska kvalitetsarbeteHej skolkurator!

En webbutbildning för dig som är ny skolkurator inom grundskolan och vill bygga en kunskapsbas och nätverk för att känna dig trygg i din profession.Ny i skolan - Lanseras snart!

En kurs för dig som arbetar som resurs och stödperson på grundskolan. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om skolans uppdrag och om barns utveckling och förmågor. 

Håller ni nu på att utvärdera ert elevhälsoarbete för 2021/2022 och nyfikna på hur Buhobox kan vara ett stöd för ert arbete kommande läsår? Kontakta oss!

Kontakta oss på info@buhobox.se eller fyll i detta formulär via denna länk

Detta har våra kunder sagt om Buhobox Sociogram!


”Väldigt bra överblick över svaren”

”Lätt att använda”

”Smidigt”

”Busenkelt”


Prenumerera på BuhoBox nyhetsbrev

Fyll i din e-post nedan

 
Jag accepterar Buhobox integritetspolicy