BUHOBOX NYHETSBREV

Årgång 2023/ nr 1

EN SKOLSOCIAL VERKTYGSLÅDA

Buhobox innehåller digitala verktyg som underlättar för dig som pedagog, rektor eller elevhälsopersonal att kunna arbeta förebyggande och främjande i skolan. Genom att använda psykosociala metoder och kunskapsbaserade arbetssätt kan du skapa trygghet och studiero i klassrummet.


Boka demovisning!

Kontakta oss på

info@buhobox.se

eller boka via formulär

www.buhobox.se

ÄNTLIGEN VÅR!

Nu är det vår och ljuset är tillbaka! Våren är ofta en intensiv tid i skolan. Det är mycket som ska hinnas slutföras samtidigt som det är många lediga dagar. Grupperna har nu kommit olika långt i sina processer och faser. En del grupper har gått igenom sin tillhörighet- och rollsökningsfas och går mot samhörighetfasen medan andra grupper har sina utmaningar. Att arbeta med normer, attityder och språkbruk är ofta behov som kommer upp.


Enligt sociologin och socialpsykologin så ser vi oss själva genom andra. Vi speglar oss hela tider i våra vänner och de människor vi möter och skapar ett eget ”jag” utefter hur vi blir bemötta eller tror att andra ser på oss. Hur jag tror att omgivningen ser på mig påverkar min syn på mig själv. Bemötande präglas av hur vi kommunicerar med varandra genom ord, röst och kroppsspråk. Själva orden i sig är det som har minst betydelse för budskapet. Däremot påverkas röst och kroppsspråk av din förståelse för ordet och din intension. Därför är det viktigt att eleverna har kunskap om ordets grundbetydelse och den kulturella betydelsen.


Material | buhobox.se hittar ni övningen Solen som är en gruppövning kring språkbruk.


ELEVHÄLSAN.SE

Skolkuratorerna Sofi och Sara är numer experter på Elevhälsan.se. Skriv era frågor kring det psykosociala arbetet i skolan som vi kan klura och resonera kring. Senaste fråga handlar om att vara Ny som kurator - tips för att arbeta mer ute i klasser | Elevhälsan (elevhalsan.se)


KUNSKAPSPÅFYLLNING

Vi vill inspirera och uppmuntra till utveckling så därför har vi just nu vårpriser på våra utbildningar! Boka er utbildning på vår hemsida.

  • Hej Skolkurator
  • Ny i skolan
  • Skolnärvaro i praktikenELEVHÄLSA 2023

Lyssna på Sara Lindahl när hon föreläser om skolnärvaro på konferensen Elevhälsa 2023 den 24-25 april                                                                .

Skolnärvaro i praktiken – så får vi till det förebyggande arbetet

  • Hur kan vi förstå elevers skolfrånvaro så att vi kan använda oss av insatser som fungerar?
  • Hur får vi till det systematiska arbetet med närvaro i praktiken så att vi upptäcker och reagerar i tid?
  • Hur skapar vi en samsyn mellan socialtjänst, vård, skola och hem som leder till att eleven får det stöd den behöver?
  • Hur får vi igång det främjande och det förebyggande arbetet på grupp- och organisationsnivå?


Sara Lindahl är skolkurator, entreprenör samt är processtöd i arbetet med skolnärvaro. Under fyra år var Sara projektledare för ett skolnärvaroprojekt i Karlstad som arbetade framgångsrikt med problematiken utifrån en modell som sätter fokus på hela situationen runt eleven utifrån risk och skyddsfaktorer. Skolnärvaromodellen har beforskats i SOFIA-studien, ett samarbete mellan Örebro universitet och Karlstads universitet.
VI SES PÅ SETT-MÄSSAN!

Boka in 18-20 april 2023 i era kalendrar. Då befinner vi oss på SETT, mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet, på Kistamässan. Kom och hälsa på oss i vår monter!

Ska ni planera eller följa upp ert trygghetsarbete?  Kontakta oss så kan vi berätta hur Buhobox kan vara ett stöd för er!


Kontakta oss på info@buhobox.se eller fyll i detta formulär via denna länk

Prenumerera på BuhoBox nyhetsbrev

Fyll i din e-post nedan

 
Jag accepterar Buhobox integritetspolicy