Material och mallar

Material till arbete på individnivå

Samtalsmaterial med djur kan användas vid samtal kring identitiet och självbild. Eleven kan identifiera sig själv eller andra personer utifrån bilderna. 

Material till arbete på gruppnivå

Solen - övning språkbruk