Material

Gruppövning kring språkbruk

Samtalsmaterial med djur kan användas vid samtal kring identitiet och självbild. Eleven kan identifiera sig själv eller andra personer utifrån bilderna. 

Kartlägg elevens nätverk med hjälp av en nätverkskarta!

Gruppövning

Hur hjälper vi barnen in i leken? Här hittar du några strategier att diskutera kring!

Hur fördelar du din uppmärksamhet mellan dina elever?  

Hur kan vi synliggöra skolkulturen? Brevmetoden är ett verktyg för att göra kulturanalys!