Material och verktyg

Digitala skattningsverktyg

Vi pratar ofta om hur svårt samverkan kan vara, nästan omöjlig. Genom att istället titta på faktorer som möjliggör samverkan kan vi på ett konstruktivt sätt arbeta för att förbättra den. Oavsett om samverkan gäller mellan olika myndigheter eller inom en verksamhet kan du använda vårt verktyg. Klicka på bilden för att komma vidare. 

Material

Gruppövning kring språkbruk

Samtalsmaterial med djur kan användas vid samtal kring identitiet och självbild. Eleven kan identifiera sig själv eller andra personer utifrån bilderna. 

Kartlägg elevens nätverk med hjälp av en nätverkskarta!

Hur hjälper vi barnen in i leken? Här hittar du några strategier att diskutera kring!

Hur fördelar du din uppmärksamhet mellan dina elever?  

Hur kan vi synliggöra skolkulturen? Brevmetoden är ett verktyg för att göra kulturanalys!