Föreläsningar

Systematiskt arbete för att främja goda sociala lärmiljöer i skola och förskola 

Föreläsningen utgår från socialstyrelsens Vägledning för elevhälsan och ger förståelse för vad det psykosociala perspektivet kan bidra med till det systematiska kvalitetsarbetet.  


Föreläsningen sätter fingret på hur vi kan vrida det åtgärande arbetet till förebyggande och främjande genom kartläggning och riktade insatser. 


Kontakta oss för offert och bokning på info@buhobox.se

Skolnärvaro i praktiken  

Föreläsningen "Skolnärvaro i praktiken" utgår från Skolnärvaromodellen som utarbetades i Karlstad kommuns projekt mellan 2017-2021 och sätter fokus på hela situationen runt eleven utifrån risk och skyddsfaktorer. Istället för att sätta in åtgärder mot symtomen syftar modellen till att lyfta ansvaret från eleven och ta reda på orsakerna till frånvaron för att kunna sätta in rätt insatser. 

Föreläsning går igenom processens olika delar från att identifiera problematiken till att utvärdera insatserna. För att kunna arbeta förebyggande och främjande lyfts också arbetet till grupp- och organisationsnivå. 


Kontakta oss för offert och bokning på info@buhobox.se