Aktuella webbkurser

Introduktion till nya skolkuratorer

En webbutbildning för dig som är ny skolkurator inom grundskolan och vill bygga en kunskapsbas och ett nätverk för att känna dig trygg i din profession.

Sociogram 2.0


En webbutbildning för dig som vill lära dig hur man kan använder sociogram som arbetsmetod och hur man använder det i det systematiska kvalitetsarbetet.