Aktuella webbkurser

Hej skolkurator!

En webbutbildning för dig som är ny skolkurator inom grundskolan och vill bygga en kunskapsbas och känna dig trygg i din profession.

Ny i skolan!


En webbutbildning för dig som arbetar som resurs eller stödperson på grundskolan och vill veta mer om skolans uppdrag samt barns utveckling och förmågor.

Vända frånvaro till närvaro

En webbutbildning för elevhälsoteam som vill veta mer om hur ni praktiskt kan arbeta för att öka skolnärvaron på er skola. 

Är du är nyfiken på hur webbutbildningarna ser ut? Ta en titt!