Aktuella webbkurser

Skolnärvaro i praktiken

En webbutbildning för dig som vill veta mer om hur du praktiskt kan arbeta för att öka skolnärvaron på din skola. 

Hej skolkurator!

En webbutbildning för dig som är ny skolkurator inom grundskolan och vill bygga en kunskapsbas och känna dig trygg i din profession.

Sociogram 2.0


En webbutbildning för dig som vill lära dig hur man kan använder sociogram som arbetsmetod och hur man använder det i det systematiska kvalitetsarbetet.

Är du är nyfiken på hur webbutbildningarna ser ut? Ta en titt!