Hej skolkurator!

Information

Vad gör en skolkurator

Introduktion för skolkuratorer


Att arbeta som ny skolkurator är en utmaning oavsett om du har tidigare yrkeserfarenhet eller inte. Då vi ofta är ensamma i vår profession är det extra viktigt att du får rätt förutsättningar för att kunna känna dig trygg i ditt uppdrag.  


Denna webbutbildning utgår från Vägledning för elevhälsan och är ett stöd för dig som är ny skolkurator inom grundskolan. Utbildningen bygger på kunskapsbaserade arbetssätt och beprövad erfarenhet. Tillsammans kan vi fortsätta driva, stärka och utveckla det psykosociala perspektivet i skolan.


Block 1 - Vad är skolkuratorns uppdrag?

  • Elevhälsans uppdrag - Vad är elevhälsa och vilken plats har kuratorn i EHT? 
  • Det psykosociala uppdraget  och risk och skyddsfaktorer


Block 2 - Hur motverkar vi mobbning och kränkande behandling?  

  • Diskriminering och tillgänglighet
  • Värdegrund och skolklimat


Block 3 - Hur arbetar vi med orsaken inte symtomen?  

  • Hur kan vi utreda och bedöma den psykosociala situationen för enskilda elever. Dokumentation, samtal och verktyg
  • Hur vänder vi frånvaro till närvaro? kartläggning och analys


Block 4  - Hur arbetar vi med samverkan och skolkuratorns kvalitetsarbete?

  • Hur skapar vi konstruktiva samtal? Om samverkan, mötesstruktur och handledningskompetens
  • Vad kan vi göra för att förbättra vår verksamhet? Om skolkuratorns kvalitetesarbete 


Upplägg

I varje block börjar vi med att göra ett avstamp i skollag och styrdokument. Vi arbetar oss sedan vidare med praktiska exempel och verktyg för att vrida det åtgärdande arbetet mot det förebyggande och främjande. 


Du har tillgång till utbildningen i två månader efter startdatum. Plats

Webbutbildning


Tid

Sker i egen takt. Uppskattad total tid 8-10h


Kostnad

1 500kr (exkl. moms)


Sommarerbjudande 25% rabatt!

gäller beställningar 10/6 - 10/8 2024


För kommunlicens kontakta oss på info@buhobox.se

Sagt om utbildningen Introduktion till nya skolkuratorer: 

"Den har gett mig mera kött på benen och gett mig en tydligare förståelse för uppdraget"


"Det har varit toppen att få en summering av så mycket och då känner man sig lite mer trygg i sin roll"


"Tack för en bra utbildning där allt är samlat  på ett och samma ställe, guld värt!"


"Jag har fått en god översikt över en annars mycket spretig yrkesroll. Tips och idéer på olika metider och hjälpmedel i arbetet med elever, vårdnadshavare och övrig skolpersonal."