Ny i skolan!

Information

Vad gör en skolkurator

Ny i skolan!


Inget barn är det andra likt men barn med funktionsvariationer tänker och fungerar på annat sätt än sina klasskamrater. Det kan ställa till det för dom i skolan på olika sätt, i undervisningen, i kompisrelationer eller för deras egna psykiska mående. För elever med funktionsvariationer kan det vara mycket svårt att navigera i skolan, det vill säga veta hur man ska göra och bete sig i skolmiljön.


Att arbeta som resursperson, elevassistent eller stödperson innebär att hjälpa dessa barn att lyckas i skolan utifrån deras egna förutsättningar. Att få dem att känna sig trygga, att de ska trivas och att de ska kunna utvecklas i sin egen takt är ett viktigt uppdrag.


Denna utbildning ger grundläggande kunskaper om skolans uppdrag samt om barns utveckling och förmågor vilket ger goda förutsättningar för att lyckas i detta arbete. 


Block 1 - Uppdraget

  • Hur funkar skolan?
  • Vad är mitt uppdrag och på vilket sätt kan jag göra skillnad?


Block 2 - Barns utveckling

  • Vad händer med barnens utveckling i de olika åldrarna?
  • Vilka förmågor behöver jag ta hänsyn till?
  • Vilka krav ställer skolmiljön på barnets förmågor?


Block 3 - Olika sätt att möta behoven

  • Varför ska vi använda bildstöd?
  • Hur skapar vi överblick och förutsägbarhet?
  • Hur minimerar vi stress?


Block 4 - Hantera problemskapande beteende

  • Hur möter jag ett barn som får utbrott?
  • Vad innebär lågaffektivt bemötande?


Upplägg

Utbildningen är individuell. 


Du har tillgång till utbildningen i två månader efter startdatum. Plats

Webbutbildning


Tid

Sker i egen takt. Uppskattad total tid 4 h.


Kostnad

1 500 kr (exkl. moms)


Sommarerbjudande 25% rabatt!

gäller beställningar 10/6 - 10/8 2024


För kommunlicens tag kontakt med oss på info@buhobox.se


Sagt om utbildningen Introduktion till nya skolkuratorer: 

"Den har gett mig mera kött på benen och gett mig en tydligare förståelse för uppdraget"


"Det har varit toppen att få en summering av så mycket och då känner man sig lite mer trygg i sin roll"