Skolnärvaro i praktiken

Information

Vad gör en skolkurator

Skolnärvaro i praktiken


Utbildningen riktar sig till dig som vill veta mer om hur du praktiskt kan arbeta för att öka skolnärvaron på din skola. 


Skolfrånvaro är en komplex problematik och ett stort samhällsproblem. Det påverkar inte bara eleven utan påverkar även familjen och människor runt omkring barnet. Både i det åtgärdande och det förebyggande arbetet behöver vi ha gemensamma ledstänger för att kunna driva arbetet framåt. Och ska vi minska skolfrånvaron, behöver veta hur vi ökar närvaron! 


Den här utbildningen bygger på erfarenheter från ett skolnärvaroprojekt som vi bedrev i Karlstads kommuns regi mellan 2017-2021. Arbetet utgår från den framtagna skolnärvaromodellen. Tillsammans kan vi fortsätta driva, stärka och utveckla arbetet med att öka närvaron i skolorna! 


Block 1 - Bakgrund

  • Vilka konsekvenser har skolfrånvaro?
  • Vad är skolnärvaromodellen?
  • Hur kan vi utreda frånvaro?


  Block 2 - Närvaroarbetet

  • Hur får vi till en fungerande registrering och en lokal rutin för uppföljning av frånvaron?
  • Hur kan vi hitta skolfrånvarons orsaker och hur kan vi kartlägga?
  • Hur får vi till en bra analys genom att använda analysmodeller?
  • Hur kan vi tillsammans hitta en väg tillbaka?
  • Hur kan vi få till en bra utvärdering?


  Block 3 - Förebyggande och främjande arbete 

  • Hur kan vi få till ett förebyggande och främjande arbete utifrån skolans egna behov?
  • Hur skapar vi förändring?  Upplägg

  Utbildningen är individuell men uppdragen görs med fördel tillsammans med din arbetsgrupp.  


  Du har tillgång till utbildningen i två månader efter startdatum.   Plats

  Webbutbildning


  Tid

  Sker i egen takt. Uppskattad total tid 8-10h


  Kostnad

  800 kr (exkl. moms)

  Sagt om utbildningen Introduktion till nya skolkuratorer: 

  "Den har gett mig mera kött på benen och gett mig en tydligare förståelse för uppdraget"


  "Det har varit toppen att få en summering av så mycket och då känner man sig lite mer trygg i sin roll"