Kartläggningsmaterial och mallar

Material till arbete på individnivå

Nätverkskarta

Material till arbete på gruppnivå

Observationsmall för interaktioner i klassrummet

Elevers svarsdokument för arbete med Sociogram

Material till arbete på organisationsnivå

Kulturanalys - Brevmodellen

Observationsmall för inkludering i rastsituationer

Samtalslogg