Buhobox utbildningar 

Populära utbildningar

Analysverktyg i elevhälsan

En frukostföreläsning för dig som vill få till en bra och trovärdig analys är en förutsättning för att kunna göra välgrundade bedömningar

Sociogram 2.0

En webbutbildning för dig som vill lära dig mer om hur du kan använda sociogram som arbetsmetod och hur man använder det i skolans systematiska kvalitetsarbete. 

Hej Skolkurator!


En webbutbildning för dig som är ny skolkurator inom grundskolan och vill bygga en kunskapsbas och nätverk för att känna dig trygg i din profession.

"Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära." LGR11

Webbkurser


Buhobox webbkurser riktar sig till dig som arbetar med barn och unga. Kurserna kan ses som komplement till verktygen men fungerar också fristående. Utbildningarna är pedagogiskt upplagda och är förankrade i forskning och kunskapsbaserade arbetssätt. 

Föreläsningar


Buhox erbjuder olika föreläsningar såväl IRL, digital eller digiflex. Skriv upp er för Nyhetsbrevet så ni inte missar tid och datum!

Handledning


Behöver ni stöd och hjälp att komma igång eller vidareutveckla ert arbete så erbjuder vi handledning. Upplägget anpassas efter era behov och erbjuds som enskild eller grupphandledning, digitalt eller IRL.


Vi erbjuder även digital professionshandledning till skolkuratorer. 

Stödmaterial


Här hittar du gratis material som är ett stöd i det psykosociala arbetet. 

Prenumerera på BuhoBox nyhetsbrev

Fyll i din mail nedan