Utbildningar & metodstöd 

Populära utbildningar

Hej Skolkurator!

En webbutbildning för dig som är ny skolkurator inom grundskolan och vill bygga en kunskapsbas och nätverk för att känna dig trygg i din profession.

Ny i skolan!

En webbutbildning för dig som arbetar som resurs eller stödperson på grundskolan och vill veta mer om skolans uppdrag samt barns utveckling och förmågor.

Skolnärvaro i praktiken 

En webbutbildning för dig som vill veta mer om hur du praktiskt kan arbeta för att öka skolnärvaron på din skola. 

"Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära." LGR11

Webbutbildningar


Buhobox webbutbildningar riktar sig till dig som arbetar med barn och unga. Utbildningarna kan ses som komplement till verktygen men fungerar också fristående. De är pedagogiskt upplagda och är förankrade i forskning och kunskapsbaserade arbetssätt. 

Föreläsningar


Buhox erbjuder olika föreläsningar såväl IRL, digital eller digiflex. Skriv upp er för Nyhetsbrevet så ni inte missar tid och datum!

Metodhandledning


Behöver ni stöd och hjälp att komma igång eller vidareutveckla ert arbete så erbjuder vi handledning. Upplägget anpassas efter era behov och erbjuds som enskild eller grupphandledning, digitalt eller IRL.


Vi erbjuder även digital professionshandledning till skolkuratorer. 

Material


Här hittar du gratis material som är ett stöd i det psykosociala arbetet. 

Prenumerera på BuhoBox nyhetsbrev

Fyll i din e-post nedan

 
Jag accepterar Buhobox integritetspolicy